Általános Szolgáltatási Feltételek

tartalmazza KYKEON Bt. (2360 Gyál, Déryné utca 1-3., adószám: 27761980-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-074057) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: KYKEON Bt.A szolgáltató székhelye: 2360 Gyál, Déryné utca 1. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ketkanalmez@gmail.comcégjegyzékszáma: 13-06-074057 Adószáma: 27761980-2-13 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Telefonszámai: +36202864078Adatvédelmi nyilvántartási száma: nyilvántartásra nem kötelezettA szerződés nyelve: magyarA tárhely-szolgáltató adatai: NLG-System Bt. 2135 Csörög, Homokbánya utca 26.

 

Általános rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Szerződési Feltételek közzététele A Webshop Szerződési Feltételek Felhasználó által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz az oldalon regisztrációt indít és/vagy árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szerződési Feltételek hatálya A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. A Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

A szolgáltatás

A Szolgáltató a Felhasználók részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.2.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató külföldre és Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el.

 

A szerződés létrejötte és módosítása

3.1 A Szerződés a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával, illetve a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel jön létre.

A szerződés nyelve a magyar.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a megrendelést jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Felhasználó adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A webáruházban a termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, azonban a szállítási díjat nem. A szállítási díjat a kosároldalon kalkulálja a webshop a kosárérték függvényében.

 

A rendelés menete

A webáruházban való vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során megadott szállítási információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli. Amennyiben a Felhasználó dedikált kedvezményekre tart számot, akkor a regisztráció kötelező. A regisztrációt az arra szolgáló aloldalon végezheti a felhasználó.

A regisztrációkor megadott információk: név, emailcím, telefonszám, cégnév, cég székhely, szállítási cím.


4.1 A Felhasználó a termékoldalakon látható és részletezett termékek egységcsomagját a ‘kosárba teszem gombbal’ virtuális kosárba gyűjti. Az említett gomb melletti mezőben megadhatja a megrendelni kért termék mennyiségét. A kosároldalon továbbá lehetőség van az adott termékek mennyiségét módosítani tételenként.

A kedvezmények igénybevételéhez a webáruház kuponkódokat alkalmaz, amelyeket a kosároldalon kell érvényesíteni. A ‘Pénztár’ oldalon a szállítási és számlaadáshoz szükséges információkat kell megadni. A ‘Megrendelés elküldése’ gomb megnyomása után a megrendelésről emailben visszaigazolást kap a Felhasználó és a Szolgáltató, aki ennek megfelelően megkezdi a megrendelés feldolgozását.A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása annak megérkezését követő 24 órán belül megkezdődik.5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Az elállás joga

6.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.6.2 Az elállási jog gyakorlásának feltétele, hogy a kiszállított termékek érintetlen csomagolásban érkezzenek vissza a Szolgáltatóhoz. A termékek visszaküldésének költségei a Felhasználót terhelik.

 

Garancia és jótállás

7.1 A termékekre a Szolgáltató törvény szerint előírt garanciát vállalja. Hiba esetén az Ügyfélszolgálat személyesen vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a teendőkről, illetve az elérhetőségek valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

Panaszkezelés

8.1 A panaszügyintézés helye – megegyezik az értékesítés helyével, vagy a Vevő telefonon és emailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. Az alábbi elérhetőségeken:

Pápai Kittiemail: ketkanalmez@gmail.comtelefon: +36202864078 (hétköznapokon 8-16 óráig)